onlyCROATIA Facebook onlyCROATIA Youtube onlyCROATIA Instagram
BELGIUM: Tel: ++32/(0)474 118 946 | E-mail: sales@onlycroatia.com
CROATIA: Tel: +387 63 925-736   | E-mail: info@onlycroatia.com

Brtonigla

Brtonigla

Position

Općina Brtonigla proteže se sjeverozapadnim dijelom Istarskog poluotoka na teritoriju površine cca 33 km2, udaljena desetak kilometara od granice sa Slovenijom. Granice općine čine granice katastarskih općina Brtonigla, Nova Vas i dijela katastarske općine Novigrad i Donja Mirna.Stanovništvo općine kojeg po zadnjim statističkim podacima iz 2001. godine zabilježeno oko 1.600, koncentriralo se u pet većih naselja: Brtonigla, Nova Vas, Karigador, Radini i Fiorini. Na obali dugoj oko 3 kilometara, u jednom njenom dijelu smjestio se jedan od najvećih hrvatskih autokampova «Park Umag» koji tijekom ljetnih mjeseci realizira preko 200.000 noćenja.Pri popisu stanovništva iz 1991. godine u općini Brtonigla većina stanovništva izjasnila se da je talijanske narodnosti.Prema navedenom popisu, to je bila jedina općina u Hrvatskoj u kojoj je broj pripadnika manjinske narodnosti bio veći od broja pripadnika ostalih narodnosti, te je stoga Statutom Općine određena dvojezičnost i ravnopravnost hrvatskog i talijanskog jezika.Na općini djeluju dvije zajednice talijana: Zajednica talijana Brtonigle i Zajednica talijana Nove Vasi. U Brtonigli pored hrvatskog i talijanskog dječjeg vrtića i njihovog odjeljenja u Karigadoru, postoje dvije osnovne škole, hrvatska i talijanska, a u objema se nastava održava za prva četiri razreda. U zgradi na glavnom trgu Sv. Zenon u Brtonigli sjedište je Agencije lokalne demokracije za Istru. Iako su radovi oko otvaranja Agencije započeli znatno ranije, ADL Brtonigle osnovana je 15. svibnja 1996. godine, a danas je jedna od triju institucija ove vrste koje djeluju na području Hrvatske.Ideja o njenom osnivanju nastala je na zasjedanju Kongresa lokalne i regionalne vlasti Vijeća Europe u Strasburgu s osnovnim ciljem da ona postane djelotvorni instrument očuvanja multikulturalnosti na ovom teritoriju, suživota između različitih etničkih skupina povijesno prisutnih na ovom području kao i za podržavanje razvojnih gospodarskih projekata za boljitak stanovništva. Brtonigla ima i dugogodišnju umjetnička tradiciju. Godine 1971. doselio se u Brtoniglu akademski kipar Aleksandar Rukavina koji je staru zgradu bivše klaonice dobijenu od ondašnjih vlasti preuredio u umjetnički atelje u kojem se danas nalazi izložbeni prostor i komemorativna galerija koja nosi njegovo ime.Brtonigla je poznata i po slikama, uljima lokalnih pejzaža i vinjeta slikara Paola Lakote koji živi u mjestu i djeluje od 1972. godine. Većina aktivnog stanovništva općine bavi se poljoprivredom, stoga je općina bogata raznim strukturama s velikim razvojnim i proizvodnim potencijalom kao što su vrijedni poljoprivrednici, primarni proizvodi visoke kvalitete kao: vino, maslinovo ulje, sir, riba, tartuf, meso, istarski pršut, povrće, jedinstveno mirisno i aromatično bilje. I dok stanovništvo Brtonigle čini tek jedan posto stanovnika Istarske županije - kao centar vinogradarstva i vinarstva te seljačkog turizma usko povezanog uz vinsku proizvodnju, vinogradari Brtonigle proizvode deset posto vina proizvedenog u Istri. Brtonigla je jedina općina učlanjena u talijansku udrugu «Citta' del vino» (Gradovi vina) te u udrugu Europa Recevin. Po podacima registra Zavoda za vinarstvo i vinogradarstvo doznajemo da danas postoje pet vinogradara i podrumara koji flaširaju i pečate vino vlastite izvorne proizvodnje.

Brtonigla: What to do / What to see?
click on image for more